Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Testify kasutab Teie andmeid järgides Isikuandmete Kaitse seadust ja Isikuandmete Kaitse Üldmäärust (EL) 2016/679. Testify kogub ainult selliseid Teie andmeid, mida Te ise Testify keskkonda sisestate . Kui Te ei soovi oma andmeid Testifyle kasutada anda, siis ei ole võimalik Testifyd kasutada. Kui Te ei nõustu andmete edastamise tingimustega, siis ärge sisestage oma andmeid Testify keskkonda ega kasutage Testifyd. Testify ei müü Teie andmeid ega edasta neid kolmandatele osapooltele, Testify kasutab Teie isikuandmeid ainult Teie registreeritud konto ja Testide ostude haldamiseks ning Testi tulemuste Raporti loomiseks.

Testify töötleb Testile Kutsujate andmeid ja Testile Kutsutute ning Testi Täitjate andmeid. 

Privaatsuspoliitika Testile Kutsujale

Andmete kogumise eesmärk

Testify Testide täitjate kutsumiseks peate registreeruma Testify kasutajaks. See on vajalik, et hallata Teie ostusid ja Testide tellimusi.

Milliseid andmeid kogume ja kuidas kasutame

Registreerimisel kasutajaks peate sisestama oma isikut tuvastada võimaldavad andmed, valima endale kasutajanime ja parooli ning juhul, kui esindate mõnda organisatsiooni, siis selle andmed. Neid andmeid kasutame nii Teie registreeritud konto haldamiseks, ostude haldamiseks (ostu kinnituse e-kiri) kui Teiega vajadusel kontakteerumiseks (nt parooli uuendamisel kinnitus e-kirja saatmiseks) ja Teie kaebuste menetlemiseks.

Testi tellimisel peate sisestama Testify veebikeskkonda Testile Kutsutute andmed. Kui sisestate kellegi andmed Testify keskkonda, siis veenduge eelnevalt, et Teil on õigus selliseks isikute andmete kasutamiseks ja isikud nõustuvad oma andmete töötlemisega  käesolevale korrale vastavalt. Testile Kutsutute andmeid kasutades saadab Testify Testi keskkond Testi ostu korral Testile Kutsututele Testi täitmise kutsed. Teie sisestatud Testile Kutsutute andmete kasutusõiguse eest vastutate Teie.

Ostu eest tasumise korral kogume ostu menetlemiseks vajalikud andmed (siia peaks panema täpsemalt, mida ostu jaoks on vaja koguda).

Andmetega tutvumise, parandamise ja kustutamise kord

Testile Kutsujana sisestatud andmeid (kasutajanimi, parool, juriidiline isik, keda esindate) on Teil võimalik muuta ja parandada Testify veebikeskkonnas. Andmete kaasaegsena hoidmise vastutus on Teil.

Te võite oma Testify kasutajakonto kustutada igal ajahetkel. Sellisel juhul kustutatakse Teie kasutajakonto andmed ja Teie tellitud Testide andmed. Säilitatakse Teie ostude ajalugu ja dokumendid, mis on vajalikud raamatupidamise reeglite täitmiseks.

Kontod, millel puudub tegevus 2 aasta jooksul, kustutatakse.

Kontodel olevate Testide Raportid kustutatakse 1 aasta möödudes testi tegemisest. 

Andmetega tutvumise, parandamise ja kustutamise kord

Testify Testi täitmise lõppedes küsitluse vastuseid muuta ja üksikute küsimuste vastustega tutvuda ei saa. Testi Täitjal on võimalik näha ja tutvuda isikuomaduste Testify Raportiga.

Võimalik on täita teistkordselt isikuomaduste Test eelnevast erinevate vastustega, kui Testile Kutsuja teeb uue tellimuse ja saadab uue kutse Testi täitmiseks. Testi teistkordseks täitmiseks pöörduge Testile Kutsuja poole uue Testi tellimuse tegemiseks. Testile Kutsuja kontaktid on Testi kutse e-kirjas.

Testify keskkonnast isikuomaduste testi küsitluse vastuste ja tulemuste raporti kustutamiseks pöörduge [testify meiliaadress] poole. Raport kustutatakse kahe tööpäeva jooksul pöördumise saamisest. Testile kutsuja kasutuses olevate andmete kustutamiseks pöörduge Testile Kutsuja poole.

Kui Testi Täitja või Testile Kutsuja pole pöördunud andmete kustutamiseks Testify poole, siis hoitakse Testify serveris isikuomaduste Testi vastuseid ja Raportit üks aasta. Aasta möödudes andmed kustutatakse automaatselt.

Testify Testi anonümiseeritud vastuseid hoitakse alles ilma isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta (andmetest eemaldatakse nimi ja inimese kontaktaadress) Testify testi parandamise eesmärgil lõputult. Andmed anonümiseeritakse Testify keskkonnast andmete kustutamisel.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Testifyle edastatud andmeid ei edastata Testify reeglina kolmandatele isikutele v.a juhul, kui:

·        Neid andmeid nõutakse Testifylt välja seaduse alusel või õigusrikkumiste uurimiseks

·        Testifyl on vaja kaitsta enda õigusi (nt pettuste vältimiseks)

·        Testify liidetakse või reorganiseeritakse nii, et Testify Veebilehe ja Testi kasutamise õigused lähevad üle uuele juriidilisele isikule.  

Testify Raportile ligipääs on Testi Täitjal ja Testile Kutsujal, mistõttu ei ole Meil Raporti kasutamise ja levitamise üle kontrolli.

Andmete hoidmise koht

Andmed asuvad Testify serveris, mille teenuse pakkuja on [teenusepakkuja nimi]

Andmete vastutav töötleja

Vastutav töötleja on:

Must Hunt OÜ

[andmed]

 

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktid

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi.

Andmekaitse Inspektsioon. Aadress: Tatari 39, Tallinn, 10134. Üldtelefon: +372 6274135. E-post: info@aki.ee.

Kasutame oma lehel ainult hädavajalikke küpsiseid, mis on vajalikud lehe turvalisuse tagamiseks. Kasutamist jätkates nõustute nende küpsiste kasutamisega.