Testi kasutamine on lihtne!


Kuidas testimine töötab?


Testi kasutamiseks ja tõlgendamiseks piisav info on Testify keskkonnas.


Test mõõdab 16 isiksuseomaduse alamdimensiooni nagu ärrituvus, sallivus, reeglikuulekus jne 48 väitega. Testi täitja vastab küsimustele ja seejärel arvutatakse ning kuvatakse talle iga aladimensiooni skoor: kõrge, keskmine või madal (vt näidet). Omaduste aladimensioonide skooride kombinatsioonide järgi paigutub inimene kuue isiksusetüübi alla (vt näidet). Ühes inimeses võib olla natuke ühte ja natuke teist isiksusetüüpi.


Testi täitmiseks, peab teste enne tellima. Teste saab tellida registreeritud kontoga testimiskeskkonda sisse logides. Testide tellimiseks tuleb teste osta. Kui testide eest on makstud, siis saab saata testimise lingi selle inimese meiliaadressile, keda kutsutakse testi tegema.


Testi saab täita meiliaadressile saadetud testi linki kasutades. Testi täitjal ei ole vaja ennast registreerida ega testimiskeskkonda sisse logida. Testi lõpetamisel näeb testi tulemusi nii testi ostnud inimene, kes testima kutsus, kui testi täitnud inimene. Testi täitnud inimese testi tulemused saadetakse talle meilile, testi tellinud inimene näeb kõikide testi täitjate tulemusi koondvaatena Testify testimiskeskkonnast.


Testi välja töötamisest 


Testify test on klassikaline isiksuseomaduste test. Tegemist on vahe-etapiga ipsatiivse testi (computer adaptive test) välja arendamisel. Teel ipsatiivse testi poole oleme otsustanud avalikuks kasutamiseks anda vahesammuna välja töötatud klassikalise isksuseomaduste testi.


Testi välja töötamisel valisime teooriapõhiselt 21 töötamisega seonduvat fassetti (isiksuseomaduse alamdimensiooni), mille asetasime Suure Viisiku raamistikku. Isiksuseomaduste kirjeldamiseks moodustasime 391 väidet  nii, et iga fassetti kohta oleks võrdne arv negatiivse, positiivse ja neutraalse suunaga väiteid. Väidete arusaadavust, selgust ja sõnastust testiti vastaja seisukohast ja vastavalt testidele sõnastati väiteid selgemaks, kustutati otseselt dubleerivad väited. Kohandatud väidetega koguti testandmed 2015. aastal 1839 vastajalt. Testi valideerimiseks kasutati kinnitavat faktoranalüüsi. Faktoranalüüsi tulemuste põhjal kohandati testi nii, et tulemus sisaldab 16 fassetti ja 48 väidet.


Testify testi täitmise tulemusena leitakse vastajale faktoranalüüsiga fassettide skoorid ning paiknemine vastava fasseti skaalal. Klasteranalüüsiga koondasime tulemused levinumate fassettide kombinatsioonide kaupa isiskusetüüpideks. Isiksusetüübid ei pruugi konkreetset inimest kirjeldada puhtalt, vaid inimene võib olla erinevate isiksusteüüpide vahepeal. Klasteranalüüsi tulemusena kuvatakse inimese paiknemine 6 isiksusetüübi vahel. 


Kasutame oma lehel ainult hädavajalikke küpsiseid, mis on vajalikud lehe turvalisuse tagamiseks. Kasutamist jätkates nõustute nende küpsiste kasutamisega.